เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 29/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 134,540
Page Views 180,872
สินค้าทั้งหมด 1
 
นโยบายคุณภาพ


ทิศทางแห่งการพัฒนา
         เพื่อให้องค์กรที่เป็นหน่วยคู่สัญญาหลักศูนย์สุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการได้มี ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการสู่ภาวะที่เหนือกว่า และสามารถแก้ปัญหาโดยมีจุดประสงค์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการวางแผนงานที่เน้นกระบวนการมากกว่าขั้นตอนและเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานที่คล่องตัว มีการปรับลำดับความสำคัญและแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ นำมาซึ่งการบรรลุผลปฏิบัติการและมีการใช้กระบวนการคุณภาพไปจนถึงหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อพัฒนาระบบงานในรูปของหน่วยคู่สัญญาหลักไปในทิศทางเดียวกัน

วิสัยทัศน์ ( vision )
"เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยพลังภาคีเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ ( mission )
       •  ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันโรคของประชาชน
       •  พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
       •  พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
       •  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยพลังภาคีเครือข่าย
       •  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ประเด็นยุทธศาสตร์

        1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัย

        2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

        3. พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ

        4.  พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร

        5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

ค่านิยม

       BSPNH MOPH

       B = Best Behavior     พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ

       S = Safely                 ยึดมั่นความปลอดภัย

       P = People Center    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

       N = Network              เครือข่ายทีมสุขภาพแบบองค์รวม

       H = Holistic care        ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

       M = Mastery              เป็นนายตัวเอง

       O = Originality          เร่งสร้างสิ่งใหม่

       P = People               ใส่ใจประชาชน

       H = Humility              ถ่อมตนอ่อนน้อม
« September 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูและดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view