iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456799 Thu, 10 Aug 2023 14:13:21 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวนว ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456613 Mon, 17 Jul 2023 13:06:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456588 Wed, 12 Jul 2023 16:49:35 +0700 ประกาศรับสมัคร เภสัชกร และ นักกายภาพบำบัด http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456571 Mon, 10 Jul 2023 15:59:55 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456545 Fri, 07 Jul 2023 15:22:18 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456480 Thu, 29 Jun 2023 14:11:17 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456426 Wed, 21 Jun 2023 12:29:43 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456406 Mon, 19 Jun 2023 13:28:33 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456367 Thu, 15 Jun 2023 08:59:19 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456361 Wed, 14 Jun 2023 10:59:29 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456322 Wed, 07 Jun 2023 09:31:42 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456289 Fri, 02 Jun 2023 11:44:16 +0700 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456258 Mon, 29 May 2023 16:36:54 +0700 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456166 Fri, 12 May 2023 17:02:33 +0700 พระราชบัญญัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456165 Fri, 12 May 2023 16:59:11 +0700 มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(กรณีการแฝงเว็บไซต์พนันออนไลน์) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456164 Fri, 12 May 2023 16:55:27 +0700 นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(พ.ศ.2565-2570) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456162 Fri, 12 May 2023 16:38:46 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=456069 Tue, 25 Apr 2023 17:01:13 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455959 Wed, 05 Apr 2023 09:46:04 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455809 Thu, 16 Mar 2023 19:13:29 +0700 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455794 Wed, 15 Mar 2023 08:42:48 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455589 Wed, 15 Feb 2023 09:22:25 +0700 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455550 Tue, 07 Feb 2023 14:57:11 +0700 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455513 Mon, 30 Jan 2023 13:51:53 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455487 Thu, 26 Jan 2023 13:38:46 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455473 Mon, 23 Jan 2023 09:34:31 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย (วารีบำบัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455427 Wed, 11 Jan 2023 16:27:10 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455267 Tue, 13 Dec 2022 14:53:45 +0700 ประกวดราคาก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย(วารีบำบัด)จำนวน ๑ งาน http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455240 Thu, 08 Dec 2022 14:10:05 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำผู้ป่วยกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางสะพานน้อย (วารีบำบัด) จำนวน 1 งาน http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=455124 Wed, 23 Nov 2022 14:34:04 +0700