iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=437597 Mon, 23 Jul 2018 15:22:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=437461 Thu, 12 Jul 2018 15:51:21 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=436831 Thu, 07 Jun 2018 15:41:17 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2561 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=436830 Thu, 07 Jun 2018 15:39:39 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2561 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=436829 Thu, 07 Jun 2018 15:34:58 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=436706 Fri, 01 Jun 2018 16:21:28 +0700 ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddi http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=436512 Wed, 23 May 2018 15:04:57 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=435697 Thu, 19 Apr 2018 13:43:40 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434767 Sat, 17 Mar 2018 16:11:16 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434766 Sat, 17 Mar 2018 16:03:38 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434765 Sat, 17 Mar 2018 15:58:29 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434763 Sat, 17 Mar 2018 15:48:56 +0700 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434112 Tue, 20 Feb 2018 16:08:39 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=434017 Fri, 16 Feb 2018 14:27:48 +0700 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=432736 Wed, 20 Dec 2017 19:34:33 +0700 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=432735 Wed, 20 Dec 2017 19:30:28 +0700 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=432689 Mon, 18 Dec 2017 14:58:34 +0700 แผนจัดซื้อ61 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=3&art=42341327 Fri, 08 Dec 2017 09:31:17 +0700 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน2561 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=432518 Fri, 08 Dec 2017 09:26:21 +0700 สอบราคาซื้อรถบรรทุก http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=429405 Mon, 17 Jul 2017 13:39:09 +0700 สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=427885 Wed, 24 May 2017 15:02:42 +0700 แจ้งที่ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=422016 Mon, 28 Nov 2016 13:45:26 +0700 งานเกษียณ-ประจวบฯ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1568682 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771366 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771367 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771368 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771369 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771370 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771371 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1771372 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0700